Ako dávkovať CBD a zaviesť ho do Vášho každodenného života

Informácie v tomto článku obsiahnuté Vám prinášame s cieľom poskytnúť Vám odpoveď na otázky týkajúce sa správneho dávkovania CBD a následne aj jeho zavedenia do Vášho každodenného života, aby sa z neho stala takpovediac každodenná rutina, ktorá zharmonizuje Vaše telo a Vám prinesie to správne a optimálne doplnenie výživy.

Aká je teda tá správna, či vhodná a optimálna dávka práve pre Vás?

Hneď v úvode Vám musíme oznámiť, že vhodná dávka je značne individuálna záležitosť. Každý z nás je iný a tak bude inak reagovať aj na CBD dávkovanie. A svoju rolu pritom nezohráva len vek, či hmotnosť užívateľa. Správne dávkovanie CBD je u každého jednotlivca iné a dôvodom je fakt, že endokanabinoidný systém každého človeka je iný. Tento systém okrem iného riadi imunitný systém, tráviace ústrojenstvo a nervový systém. CBD môže podporovať endokanabinoidný systém v zabezpečovaní jeho správneho fungovania.

Všeobecne je potrebné v tomto smere riadiť sa pravidlom, ktoré hovorí, že dávkovať CBD začíname v malom množstve a postupne, ako vzniká a formuje sa tolerancia organizmu na kanabinoidy, podľa toho postupne a v dostatočnom časovom intervale zvyšujeme aj dávkovanie CBD. Takýto pomalý a pozvoľný postup platí najmä pre osoby, ktoré dosiaľ CBD produkty neužívali, respektíve nemajú vytvorenú toleranciu na kanabinoidy.

Počiatočná dávka a nastavenie dávkovania

Začnite menšou dávkou CBD a pozorujte jej účinky na svojom organizme 1 – 3 týždne. Keďže kanabinoidy sa ukladajú v tukoch, približne toľko času potrebuje CBD na to, aby sa integroval do organizmu a priniesol svoj účinok.

Asi 1 – 3 týždne potrebujeme na pozorovanie celkového výsledku účinku CBD na náš organizmus, kým pristúpime k zvýšeniu dávky CBD, pokiaľ to považujeme za opodstatnené vzhľadom na priaznivý vývoj v našom organizme. Ak by sme dávku zvýšili príliš rýchlo, nedostavil by sa požadovaný pozitívny efekt na organizmus a okrem toho, že by to bolo nielen unáhlené, mohlo by to mať aj kontraproduktívne účinky. Prípadne by nebolo ešte dostatočne vidno úplný efekt zvýšenej dávky na organizmus.

Pokiaľ nastala pozitívna zmena, zostaneme pri tejto dávke najmenej tri týždne, prípadne pokojne aj dlhšie, až kým nezískame veľmi presný obraz o tom, ako táto dávka účinkuje.

Denná norma užívania CBD je 25 mg / 2x denne.

Dávkovanie sa odporúča zvyšovať postupne po týždňoch po 25mg navýšení až do stavu, kedy sa budete cítiť vo forme, respektíve optimálne tak, že nadobudnete pocit, že užívate presne tú dávku, ktorú Vaše telo na regeneráciu a doplnenie potrebných živín do organizmu potrebuje. A samozrejme platí to aj naopak. Pokiaľ by ste pri vyššej dávke pociťovali menej príjemné pocity ako pri dávke nižšej, je samozrejme nutné dávku znížiť na normu, ktorá sa Vám ako doplnok Vašej optimálnej výživy potvrdila.

Koncentrácia CBD závisí od výrobcu. V závislosti od % koncentrácie oleja, ako aj obsahu kanabinoidov v mg (tieto údaje by seriózny výrobca CBD mal poskytovať) tieto informácie uľahčujú spotrebiteľom získať presne takú dávku, ktorú potrebuje ten ktorý užívateľ pre osobné potreby doplnenia svojej optimálnej životosprávy.

Každé dávkovanie je individuálne. V žiadnom prípade neexistuje vopred určená dávka. Existujú isté dávkové rozmedzia, ktoré užívateľom poskytnú akési oporné body v dávkovaní, ale vlastnú dávku tak, aby bola optimálna, si musí každý nájsť sám. Aby sme Vás v tom však nenechali úplne samotných, prinášame Vám stručný prehľad zásad, čím sa riadiť pri určovaní vhodnej dávky CBD práve pre Vás.

Začnite malou dávkou

Ideálne je začať menšou dávkou CBD, potom dávku pomaly zvyšovať, až do dosiahnutia požadovaného výsledku. Rovnako ako pri každom inom novom prípravku, ktorý začnete užívať, tak aj pri CBD je dôležité pred zvýšením dávky oboznámiť sa s tým, ako na CBD Vaše telo reaguje. Je potrebné vnímať a načúvať svojmu telu, aby sme zistili, či spozorujeme nejaké zmeny. A dať tomu čas.

Berte do úvahy svoju hmotnosť

Optimálna dávka CBD je pre každého človeka iná. Všeobecne platí, že ľudia s vyššou hmotnosťou užívajú vyššiu dávku CBD, ako ľudia s nižšou váhou. Pri užívaní CBD je možné kedykoľvek pridať alebo ubrať pár miligramov podľa svojej osobnej potreby.

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že ste si nie istý správnym dávkovaním, kontaktujte obchodného zástupcu, predajcu spoločnosti, od ktorej ste CBD produkty kúpili. Pokiaľ ste sa rozhodli investovať do kúpy kvalitného produktu z rady CBD, tak určite aj predajca a zástupca danej spoločnosti bude človek, ktorý má jednak s daným typom produktu skúsenosť a zároveň Vám bude aj ochotný a schopný fundovane poradiť.

Užívanie CBD často vedie k rýchlemu zlepšeniu stavu Vášho organizmu, ale i tu platí, že telu je potrebné poskytnúť dostatok času aj na regeneráciu. Na to pamätajte a dajte svojmu telu, ako aj tomuto doplnku výživy čas na to, aby ukázal, čo v ňom je a Vášmu telu dodal prospešné živiny. Ďalšou častou chybou je, že niektorí ľudia neužívajú dostatočné množstvo a dôvodom je obava z vyššej dávky. CBD však nie je toxická látka a nemá psychoaktívne účinky, takže obavy tohto druhu nie sú na mieste.

A v priamej nadväznosti na tento článok prejdeme v ďalšom základné a dôležité informácie o tom, ako CBD zaviesť do Vášho každodenného života a tým aj do Vášho jedálnička.