Jak dávkovat CBD a zavést ho do Vašeho každodenního života

Informace v tomto článku obsažené Vám přinášíme s cílem poskytnout Vám odpověď na otázky týkající se správného dávkování CBD a následně i jeho zavedení do Vašeho každodenního života, aby se z něj stala takříkajíc každodenní rutina, která harmonizuje Vaše tělo a Vám přinese to správné a optimální doplnění výživy.

Jaká je tedy ta správná, nebo vhodná a optimální dávka právě pro Vás?

Hned v úvodu Vám musíme oznámit, že vhodná dávka je značně individuální záležitost. Každý z nás je jiný a tak bude jinak reagovat i na CBD dávkování. A svou roli přitom nehraje jen věk, či hmotnost uživatele. Správné dávkování CBD je u každého jednotlivce jiné a důvodem je fakt, že endokanabinoidný systém každého člověka je jiný. Tento systém mimo jiné řídí imunitní systém, trávicí ústrojí a nervový systém. CBD může podporovat endokanabinoidný systém v zajišťování jeho správného fungování.

Obecně je třeba v tomto směru řídit se pravidlem, které říká, že dávkovat CBD začínáme v malém množství a postupně, jak vzniká a formuje se tolerance organismu na kanabinoidy, podle toho postupně a v dostatečném časovém intervalu zvyšujeme i dávkování CBD. Takový pomalý a pozvolný postup platí zejména pro osoby, které dosud CBD produkty neužívali, respektive nemají vytvořenou toleranci na kanabinoidy.

Počáteční dávka a nastavení dávkování

Začněte menší dávkou CBD a pozorujte její účinky na svém organismu 1 – 3 týdny. Jelikož kanabinoidy se ukládají v tucích, přibližně tolik času potřebuje CBD na to, aby se integroval do organismu a přinesl svůj účinek.

Asi 1 – 3 týdny potřebujeme na pozorování celkového výsledku účinku CBD na náš organismus, dokud přistoupíme ke zvýšení dávky CBD, pokud to považujeme za opodstatněné vzhledem k příznivému vývoji v našem organismu. Pokud bychom dávku zvýšili příliš rychle, nedostavil by se požadovaný pozitivní efekt na organismus a kromě toho, že by to bylo nejen unáhlené, mohlo by to mít i kontraproduktivní účinky. Případně by nebylo ještě dostatečně vidět úplný efekt zvýšené dávky na organismus.

Pokud nastala pozitivní změna, zůstaneme při této dávce nejméně tři týdny, případně klidně i déle, dokud nezískáme velmi přesný obraz o tom, jak tato dávka účinkuje.

Denní norma užívání CBD je 25 mg / 2x denně.

Dávkování se doporučuje zvyšovat postupně po týdnech po 25mg navýšení až do stavu, kdy se budete cítit ve formě, respektive optimálně tak, že nadobudnete pocit, že užíváte přesně tu dávku, kterou Vaše tělo na regeneraci a doplnění potřebných živin do organismu potřebuje. A samozřejmě platí to i naopak. Pokud byste při vyšší dávce pociťovali méně příjemné pocity jako při dávce nižší, je samozřejmě nutné dávku snížit na normu, která se Vám jako doplněk Vaší optimální výživy potvrdila.

Koncentrace CBD závisí od výrobce. V závislosti na % koncentrace oleje, jakož i obsahu kanabinoidů v mg (tyto údaje by seriózní výrobce CBD měl poskytovat) tyto informace usnadňují spotřebitelům získat přesně takovou dávku, kterou potřebuje ten který uživatel pro osobní potřeby doplnění své optimální životosprávy.

Každé dávkování je individuální. V žádném případě neexistuje předem určená dávka. Existují jisté dávkové rozmezí, které uživatelům poskytnou jakési oporné body v dávkování, ale vlastní dávku tak, aby byla optimální, si musí každý najít sám. Abychom Vás v tom však nenechali zcela samotných, přinášíme Vám stručný přehled zásad, čímž se řídit při určování vhodné dávky CBD právě pro Vás.

Začněte malou dávkou

Ideální je začít menší dávkou CBD, potom dávku pomalu zvyšovat, až do dosažení požadovaného výsledku. Stejně jako při každém jiném novém přípravku, který začnete užívat, tak i při CBD je důležité před zvýšením dávky seznámit se s tím, jak na CBD Vaše tělo reaguje. Je třeba vnímat a naslouchat svému tělu, abychom zjistili, zda zpozorujeme nějaké změny. A dát tomu čas.

Berte v úvahu svou hmotnost

Optimální dávka CBD je pro každého člověka jiná. Obecně platí, že lidé s vyšší hmotností užívají vyšší dávku CBD, jak lidé s nižší váhou. Při užívání CBD je možné kdykoliv přidat nebo ubrat pár miligramů podle své osobní potřeby.

Poraďte se s odborníkem

V případě, že si nejste jisti správným dávkováním, kontaktujte obchodního zástupce, prodejce společnosti, od které jste CBD produkty koupili. Pokud jste se rozhodli investovat do zakoupení kvalitního produktu z řady CBD, tak určitě i prodejce a zástupce dané společnosti bude člověk, který má jednak s daným typem produktu zkušenost a zároveň Vám bude ochoten a schopen fundovaně poradit.

Užívání CBD často vede k rychlému zlepšení stavu Vašeho organismu, ale i zde platí, že tělu je třeba poskytnout dostatek času i na regeneraci. Na to pamatujte a dejte nejen svému tělu, ale taky tomuto doplňku výživy čas na to, aby ukázal, co v něm je a Vašemu tělu dodal prospěšné živiny. Další častou chybou je, že někteří lidé neužívají dostatečné množství a důvodem je obava z vyšší dávky. CBD však není toxická látka a nemá psychoaktivní účinky, takže obavy tohoto druhu nejsou na místě.

A v přímé návaznosti na tento článek přejdeme v dalším základní a důležité informace o tom, jak CBD zavést do Vašeho každodenního života a tím i do Vašeho jídelníčku.