Cookies

Co jsou soubory „cookies”?

Soubory „cookies” jsou počítačová data, zejména textové soubory, uložené v zařízení uživatele (počítače, telefony atd.) určená pro použití na webových stránkách. Tyto soubory umožňují identifikaci zařízení uživatele a správné zobrazení webové stránky dle individuálních preferencí. Soubory „cookies” obvykle obsahují název webové stránky, jejich retenční dobu na zařízení uživatele a jedinečné číslo.

K čemu jsou “soubory cookies“?

Soubory „cookies” jsou součástí HTTP protokolu, který se používá pro komunikaci mezi webovým serverem a prohlížečem. Skládají se z: identifikačního klíče, hodnoty a doby, po jaké by měl prohlížeč cookies odstranit. Jejich funkce jsou většinou standardní a slouží pro nastavení prohlížeče. Soubory Cookies se používají k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek, a pro zlepšení a personalizaci obsahu webových stránek.

Které „soubory cookies“ používáme?

Existují dva druhy “cookies” – “stav relace” a “permanentní”. První z nich jsou dočasné soubory, které jsou na vašem zařízení, dokud se neodhlásíte z webových stránek nebo deaktivujete software (webový prohlížeč) – poté jsou automaticky odstraňovány ze zařízení uživatele. “Permanentní” soubory zůstávají na vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech “cookies” nebo dokud nejsou odstraněny manuálně uživatelem. “Cookies” používané spolupracujícímí subjekty provozovatele webových stránek jsou předmětem jejich vlastní politiky ochrany osobních údajů. Námi používané „cookies” mají především zjednodušit uživateli používání naší stránky, například díky „zapamatování si” sdělených informací tak, aby je uživatel nemusel vždy zadávat. Používáme také cookies umožňucící přizpůsbení obsahu zobrazovaného na internetu preferencím uživatele (jako jsou např. reklamy a fotografie).

Ochrana osobních údajů a “cookies”

V okamžiku, kdy uživatel používá naší stránku, aplikujeme soubory cookies umožňující identifikaci prohlížeče nebo zařízení uživatele – soubory „cookies” obsahují různé druhy informací, které ve své podstatě nejsou osobními údaji (neumožňují identifikaci uživatele). Některé informace, v závislosi na jejich obsahu a způsobu využívání, mohou být však spojeny s konkrétní osobou a mohou být tedy považovány za osobní údaje. V souladu s politikou společnosti Sinium, s.r.o. veškeré údaje jsou šifrovány, což znemožňuje jejich zpřístupnění neoprávněným subjektům.

Profilování

Používáním technologie souborů „cookies” na našich webových stránkách máme možnost obeznámit se s preferencemi uživatelů – např. analýzou, jak často navštěvují naší webovou stránku nebo jaké výrobky si nejčastěji prohlíží. Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání zákazníků a přizpůsobit se jejich požadavkům a zájmům. Díky této technologii můžeme nejenom předat uživateli reklamu uzpůsobenou jemu na míru a z našich aktuálních nabídek prezentovat jen ty, která nejlépe splňují potřeby uživatele, ale také můžeme vytvářet a prezentovat uživateli nabídky a slevy, které nejsou k dispozici jiným uživatelům. Pokud uživatel nedá souhlas s používáním souborů „cookies”, jenž umožňují zobrazování reklam přizpůsobených jeho zájmům, neznamená to, že mu nebudou předávány žádné reklamy během prohlížení našich nebo jiných webových stránek – v takovém případě budou i nadále zobrazovány reklamy ve stejném množství, jen nebudou souviset se zaznamenanou aktivitou na internetu. Přístup k informacím o činnosti uživatelů na internetu prostřednictvím souborů cookies nám také umožní provádět analýzu trhu a statistiky. Informace shromážděné a obsažené v souborech „cookies” mohou být uchovány i po ukončení relace prohlížeče, což např. umožňuje jejich využívání během dalších přihlášení uživatele.

Retargeting

Na základě souborů „cookies” používáme technologii, která nám umožňuje oslovit uživatele, kteří již dříve navštívili naší webovou stránku nebo jiné webové stránky, včetně takových stránek, které spolupracují s našimi spolupracujícími subjekty. Chybějící souvislost mezi zobrazovanou reklamou a zájmem uživatele může být pro uživatele zneklidňující. Máme za to, že pro uživatele je zajímavější a více praktické, aby zobrazované nabídky byly v souladu s jeho zájmy a potřebami zjištěnými na základě analýzy předchozího chování získanému díky technologii „cookies”. Z tohoto důvodu máme zájem na sledování reklam zobrazovaných uživateli na jiných webových stránkách za účelem poskytování reklamního obsahu přizpůsobenému předchozí internetové aktivitě.

Soubory „cookies” třetích subjektů (third party cookies)

Soubory „cookies”, které používáme, jsou primárně zaměřeny na optimalizaci uživatelských služeb během využívání našich webových stránek. Spolupracujeme ale s dalšími firmami v rámci jejich marketingové (reklamní) činnosti. Pro účely takové spolupráce si prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení uživatele ukládá soubory „cookies” od subjektů provádějících podobné marketingové aktivity. Seznam našich důvěryhodných spolupracujících subjektů najdete v našich podmínkách ochrany osobních údajů. Soubory „cookies” zasílané těmito subjekty mají za účel zlepšit efektivitu poskytování reklam, které odpovídají jeho on-line aktivitě – třetí subjekty poskytují uživatelům reklamní obsah. Z tohoto důvodu při návštěvě našich webových stránek jsou na počítači nebo jiném zařízení uživatele ukládány také soubory „cookies” od našich spolupracujících subjektů. Tímto způsobem se například shromažďují informace o zobrazovaných nebo zakoupených výrobcích.

Odstranění / blokace souborů „cookies”

Pamatujte, že souhlas s využíváním souborů cookies můžete nastavovat prostřednictvím nastavení soukromých údajů na naší stránce nebo internetového prohlížeče na Vašem zařízení. Ve výchozím nastavení internetového prohlížeče nebo jiného software nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti lze povolit ukládání určitých typů souborů cookies v takovém zařízení. Tato nastavení lze měnit tak, že se v nastavení prohlížení zablokuje používání souborů cookies nebo je uživatel informován o každém jednotlivém přenosu do zařízení uživatele. Tímto způsobem může být kdykoliv změněn nebo zrušen souhlas s použitím této technologie (zablokování ukládání souborů cookies v budoucnu). Lze také zablokovat soubory cookies třetích stran se současným přijetím souborů cookies pocházejících přímo ze stránky sinium.cz.  Podrobné informace ohledně možností a způsobu administrace souborů cookies najdete v nastavení programu (internetového prohlížeče). Omezení používání souborů cookies může mít vliv na určité funkce dostupné na internetové stránce. Pamatujte, že odmítnutí používání souborů cookies platí pouze pro daný prohlížeč. V případě používání jakéhokoliv jiného prohlížeče na stejném nebo jiném zařízení je nutné opětovné nastavení stejných podmínek.