Cookies

Čo sú súbory „cookies“?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Na čo sú súbory “cookies”?

Súbory cookies sú obsiahnuté v protokole HTTP, ktorý sa používa na komunikáciu medzi internetovým serverom a prehliadačom. Pozostáva z: kľúča, ktorý špecifikuje meno, hodnotu a čas, po uplynutí ktorého sa súbor cookie má odstrániť. Ich funkcie sú väčšinou štandardné pre nastavenia poskytované prehliadačom. Súbory cookies sa používajú na uľahčenie používania webových stránok a na prispôsobenie obsahu, vrátane našich ponúk, používateľským preferenciám a na zvýšenie použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

Ako a aké súbory „cookies“ používame?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Existujú dva typy súborov “cookies” – “session” a “trvalé”. Prvými sú dočasné súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa dovtedy, kým sa odhlásite z webových stránok alebo deaktivujete softvér (webový prehliadač) – potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory “trvalé” zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru “cookies” alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Súbory cookies, ktoré používajú spolupracujúce subjekty operátora webových stránok, podliehajú vlastným pravidlám ochrany osobných údajov. Súbory cookies, ktoré používame, sú primárne navrhnuté tak, aby uľahčili používanie našej webovej stránky, napríklad “pamätajú si” informácie, akonáhle sú poskytnuté, takže používateľ ich nemusí vždy poskytovať. Používame tiež súbory cookies, ktoré vám umožňujú prispôsobiť obsah prezentovaný na internete podľa vašich preferencií (napríklad reklám a fotografií).

Profilovanie

Používaním technológie cookies, ktorá sa používa na našich webových stránkach, sa môžeme dozvedieť o preferenciách používateľov – napríklad analýzou, ako často navštevujú naše webové stránky alebo aké produkty najviac zobrazujú. Analýza správania online nám pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania používateľov a prispôsobiť ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii môžeme nielen ponúknuť používateľovi reklamu, ktorá je pre neho prispôsobená a z dostupných ponúk sa zobrazujú predovšetkým tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám používateľa, ale môžeme tiež vytvárať a prezentovať ponuky pre používateľa alebo zľavy, ktoré nie sú k dispozícii ostatným ľuďom. Prístup k informáciám o činnosti používateľov na internete pomocou súborov cookies nám tiež umožní uskutočňovať analýzy trhu a štatistiky. Informácie zhromaždené a obsiahnuté v súboroch cookies môžu byť uložené po ukončení relácie prehliadača, čo umožňuje napríklad ich použitie počas následných návštev používateľov.

Presmerovanie / Retargeting

Na základe súborov cookies používame technológiu, ktorá nám umožňuje osloviť používateľov, ktorí už navštívili naše webové stránky na iných webových stránkach, ktoré navštevujú, vrátane tých, ktoré patria subjektom spolupracujúcim s našimi spolupracujúcimi subjektmi. Pre užívateľa je atraktívnejšie a praktickejšie, aby dostal svoju ponuku v súlade so svojimi záujmami a potrebami identifikovanými v dôsledku analýzy svojho predchádzajúceho správania založeného na technológii cookies. Z tohto dôvodu nás zaujíma sledovanie reklamného obsahu pre používateľa, ktorý používa rôzne webové stránky na poskytovanie reklamného obsahu prispôsobeného jeho predchádzajúcej internetovej aktivite.

Súbory cookies tretej strany (third party cookies)

Cookies, ktoré používame, sú primárne zamerané na optimalizáciu používateľských služieb pri používaní našich webových stránok. Spolupracujeme však s inými spoločnosťami v rámci svojej marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér inštalovaný na zariadení používateľa tiež ukladá súbory cookies od subjektov vykonávajúcich takéto marketingové aktivity. Súbory cookies odosielané týmito subjektmi majú zlepšiť efektívnosť zobrazovania reklám používateľom, ktoré zodpovedajú jeho online aktivite – tretie strany poskytujú používateľom reklamný obsah. Preto počas návštevy našej webovej stránky sú cookies od našich spolupracujúcich subjektov uložené aj vo vašom počítači alebo inom zariadení. Týmto spôsobom sa zhromažďujú napríklad informácie o zobrazovaných alebo zakúpených produktoch.

Odstránenie / blokovanie “cookies”

Pamätajte si, že môžete súhlas s používaním súborov cookies nastaviť prostredníctvom nastavenia ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo svojho webového prehliadača. Štandardne internetové prehliadače alebo iný softvér inštalovaný v počítači alebo inom používateľskom zariadení pripojenom k sieti umožňujú uloženie určitých typov “cookies” na takéto zariadenie. Tieto nastavenia je možné zmeniť tak, že sa zablokuje používanie “cookies” v nastaveniach webového prehliadača, alebo tak, že používateľ bude informovaný o každom prenose cookies do zariadenia používateľa. Týmto spôsobom môže byť súhlas vyjadrený pri používaní tejto technológie kedykoľvek zmenený alebo zrušený (zablokovanie ukladania cookies v budúcnosti). Je tiež možné zablokovať cookies tretích strán súčasne s akceptovaním “cookies” prichádzajúcich priamo z www.sinium.cz . Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch spracovania “cookies” sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webový prehliadač). Obmedzenie používania “súborov cookie” môže ovplyvniť niektoré z funkcií dostupných na webových stránkach. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie sa vzťahuje iba na konkrétny prehliadač. Znamená to, že na inom prehliadači sa budú musieť vykonať rovnaké opatrenia.