Čo je Broad Spectrum CBD?

Čo je Broad Spectrum CBD?

Vysvetlili sme si už význam a podstatu produktov z rady izolátov CBD, ako aj Full spectrum, t.j. plnospektrálne typy produktov. Na rad tak prichádza vysvetlenie tzv. Broad spectra, t.j. širokospektrálneho typu produktu.

Väčšina spoločností zaoberajúca sa produkciou a predajom CBD predstavuje svoje produkty ako plnospektrálne, tzv. Full spectrum alebo ako izoláty. Rozdiel medzi nimi spočíva v rozdielnom pomere fytochemikálií.

Plnospektrálne extrakty obsahujú celú škálu fytochemikálií nachádzajúcich sa v rastline konope. Tá zahŕňa celú radu kanabinoidov, terpény, flavonoidy a všetky ostatné zlúčeniny prirodzene sa v rastline konope nachádzajúce.

Naopak izolát obsahuje len jednu izolovanú zlúčeninu, zväčša je to vždy CBD. Proces jeho výroby zahŕňa odstránenie všetkých ostatných fytochemikálií a ponechanie len čistého CBD vo finálnom produkte určenom pre spotrebiteľa.

A kedy prichádza na radu širokospektrálny produkt? A čo vlastne obsahuje?

Širokospektrálny výťažok môžeme označiť ako akýsi hybrid dvoch vyššie spomínaných produktov. Vyrába sa izoláciou jednotlivých zlúčenín z rastliny a ich rekombináciou, s cieľom dosiahnuť účinky čo najviac podobné extraktu s plným spektrom, avšak s istými úpravami. Základný rozdiel spočíva v odlišnom fytochemickom profile.

Niektorí výrobcovia odstraňujú z celého komplexu len THC, aby tak vytvorili produkt bez psychoaktívnej zložky a zároveň mohli svoje výrobky predávať na miestach, kde je THC prísne zakázané.

Sú však aj výrobcovia, ktorí začínajú s izolátom CBD a pridávajú dávku terpénov. Pri tejto metóde je označenie konečného produktu za širokospektrálny zavádzajúce a produkt stále považujeme za izolát, pretože neobsahuje žiadne ďalšie kanabinoidy.

Ako sa širokospektrálne extrakty vyrábajú a ktoré sú tie skutočné?

Širokospektrálne extrakty sa vyrábajú spôsobom podobným, ako plnospektrálne, avšak s jedným ďalším dôležitým krokom.

Ako prvé sa surové konope spracuje pomocou rozpúšťadla. Najviac využívaná je pritom metóda superkritickej extrakcie CO2. Tento typ najbežnejšie používanej metódy vytvorí konopný produkt s plným spektrom bohatý na obsah CBD spolu s pestrou škálou fytochemikálií.

Ďalším, veľmi podstatným krokom k oddeleniu THC od zvyšku zmesi je chemický technický postup zvaný chromatografia. Tento postup udržiava všetky ostatné fytochemikálie neporušené a vďaka nemu sa získa extrakt bez obsahu THC, ktorý však obsahuje CBD spolu s ďalšími kanabinoidmi, terpénmi a ostatnými zlúčeninami v extrakte obsiahnutými

Týmto vysvetlením sme sa tak dostali k definícii skutočného produktu v podobe broad spectrum a to, že ide o extrakt s vysokým podielom CBD, bez obsahu THC, ale pri plnom zachovaní všetkých ďalších kanabinoidov, terpénov a ostatných prospešných zlúčenín, ktoré izolát nemá a tak ich nedokáže užívateľovi ani ponúknuť.

Z vyššie uvedeného tak vyplýva, že Broad spectrum produkty predstavujú stred medzi Full spectrum CBD a CBD izolátom.

Kedy použiť širokospektrálne produkty a pre koho sú určené?

Širokospektrálne extrakty sú voľbou vhodnou pre osoby, ktoré sa chcú úplne vyhnúť THC zložke. Ono totižto hoci množstvo THC prítomné v produktoch s plným spektrom je nízke, maximálne 0,3 %, resp. vždy skôr menej, môže byť však stále minimálne v dvoch prípadoch problematické.

Prvý prípad, či skôr okruh ľudí zahŕňa osoby, ktoré môžu byť z rôznych dôvodov, najmä pracovných, testované na prítomnosť THC v krvi. A plnospektrálne produkty môžu vyvolať pozitívny výsledok, aj keď človek užíva legálny konopný produkt. Užívanie širokospektrálneho extraktu bez prítomnosti THC tak užívateľovi umožní prijať a využiť prínos CBD produktu z celej rastliny a zároveň prejsť testami na prítomnosť THC bez poškvrny.

Druhý prípad, či opäť skôr okruh ľudí, tvoria osoby veľmi citlivo reagujúce na THC. Hoci je to skutočne ojedinelé a skôr ide o výnimky, predsa len sú jedinci, ktorí aj na stopové množstvo THC obsiahnuté v plnospektrálnom extrakte reagujú citlivo a obzvlášť vtedy, keď užívajú vyššie dávky týchto produktov.

Užívanie širokospektrálneho extraktu tak zaistí, že sa u užívateľov neobjavia žiadne psychoaktívne účinky pri zachovaní prínosov širokej škály konopných fytochemikálií.

Kedy nie je nutné siahať po širokospektrálnych extraktoch?

Ako sme už spomenuli, pre drvivú väčšinu ľudí je najlepšie zvoliť plnospektrálne extrakty, vzhľadom na schopnosť zvýšiť účinnosť extraktu prítomnosťou THC v ňom. THC má mnoho pozitívnych účinkov ako CBD a v malom množstve (0,3 % alebo menej) nevyvoláva u väčšiny ľudí psychoaktívne účinky.

Čo je však ešte dôležitejšie je, že THC prispieva k tzv. sprievodnému efektu, o ktorom už sme písali a predstavuje zvýšenú účinnosť výťažkov z celých rastlín konope, ktoré pracujú vo vzájomnej synergii.

A tak zo všetkého, čo sme dosiaľ uviedli, jasne vyplýva, že extrakty, ktoré obsahujú všetky prirodzené zložky konope, budú mať silnejší účinok ako tie, ktoré ich nemajú. Na základe tohto zdôvodnenia tak plnospektrálny extrakt bude vždy o niečo účinnejší ako širokospektrálny a to práve preto, že plnospektrálny obsahuje THC a širokospektrálny nie. Vždy však budú existovať aj dôvody a výhody, pre ktoré sa oplatí venovať pozornosť a prípadne aj zakúpiť a užívať produkty typu Broad spectrum.