Co je to CBD izolát?

Dobrá volba pro ty, kteří chtějí jen samotné čisté CBD.
A co to vlastně znamená? Pojďme si to rozebrat pěkně po pořádku.

CBD izolát je látka kanabidiol (CBD), která je laboratórně oddělena od ostatních látek z konopí. Představuje nejčistší formu CBD, kterou lze na trhu koupit. Izolované CBD, anglicky známé také jako CBD Isolate, je nejčastěji dostupné ve formě jemného bílého prášku nebo malých krystalů. Samotný CBD izolát je bez jakéhokoliv zápachu.

Produkty s CBD izolátem jsou obecně označovány jako čisté CBD, izolované výlučně jen na molekulu CBD. Neobsahují tak žádnou jinou účinnou látku a jejich jediným a hlavním cílem je poskytnout svým uživatelům čisté účinky CBD izolované od ostatních kanabinoidů a terpenů. 

Slovo izolát tak můžeme v podstatě definovat jako látku, která byla nějakým procesem izolována od ostatních. Tento bílý prášek pochází z květů konopí, přesněji marihuany, jak se tento květ po usušení nazývá. Na počátku tohoto procesu však kromě CBD a THC obsahuje také velké množství dalších kanabinoidů, jakož i rostlinných vosků, barviv a dalších látek.

Jak se CBD izolát vyrábí?

Na získání izolovaného CBD je potřeba provést složitý proces extrakce. Jako první je nevyhnutné buď sehnat nebo přímo vypěstovat konopí, ideálně s vysokým obsahem CBD. Pro společnosti zabývající se extrakcí látek z konopí toto samozřejmě problém není. Další krok spočívá v extrakci jednotlivých látek z marihuany. To je možné provést více způsoby, avšak nejčastěji používaným je tzv. superkritická CO2 extrakce. Mazlavá hmota, která po extrakci zůstane, je plná kanabinoidů, ale také ostatních látek, jako jsou rostlinné barvivo, různé rostlinné tuky a zároveň i jisté množství terpenů a flavonoidů.

Tenhle tzv. full-spektrum extrakt je dále zapotřebí “očistit” od ostatních látek a k tomu slouží další dva kroky: tzv. Winterizace a tzv. Short-Path Distillation.

Winterizace je zjednodušeně řečeno proces, kdy se extrakt rozpustí v alkoholu a následně uloží do mrazničky. Po několika hodinách se tekutina přefiltruje a pomocí tepla se z finální směsi odstraní alkohol. Tyto kroky pomohou oddělit tuky a rostlinné látky, které v extraktu nechceme.

Short-Path Distillation je způsob destilace a představuje další filtrační proces. Díky tomu, že každá jedna látka má jiný bod varu, je možné tyto součásti jednoduše a především účinně oddělit. Jednotlivé způsoby a kroky jak CBD izolovat se samozřejmě mohou lišit, a to hlavně v závislosti na zvoleném způsobu extrakce. Avšak žádný ze způsobů není možné dostatečně spolehlivě a zejména kvalitně provést bez speciálně vybaveného laboratoře. I proto je fajn ponechat takový proces na odborníky.

Kolik THC obsahuje Izolát CBD?

Jednoduše řečeno žádné. Pokud jde o kvalitní produkt, určitě v něm nenajdete ani desetinu procenta psychoaktivního THC. To je mimo jiné jedna z největších výhod CBD izolátu. A tím se dostáváme k tomu, proč má takový význam pro některé lidi. Citlivější jedinci totiž mohou cítit lehké psychoaktivní účinky i po CBD výrobcích s legálním obsahem THC pod 0,3%.

Izolát CBD tak nejenom že poskytuje nejvíce kanabidiolu na gram, ale je také dostatečně efektivní a univerzální na to, abyste ho mohli používat různými způsoby a to bez jakéhokoliv vedlejšího účinku.

S ohledem na výše uvedené informace, izolát CBD se pyšní něčím, co kompletní výtěžek nabídnout nemůže. Mnoho lidí se obává (a senzitivní a citliví jedinci právem), že i ono nízké procento THC ve výtěžku pro ně může představovat jisté nebezpečí. Uživatelé izolátu CBD se THC obávat absolutně nemusí, protože tento výrobek nic kromě CBD neobsahuje.

THC se samozřejmě také podílí na synergickém působení s ostatními složkami konopí, což představuje logický důvod, proč je dobré ho v extraktu ponechat. Několik odborných článků na téma širokospektrálních výtěžků z konopí obhájili důležitost přítomnosti THC v nich následovně: “V technickém konopí se THC vyskytuje skutečně v minimálním, prakticky stopovém množství (v České republice nesmí podle zákona překročit 0,3%). THC ve své podstatě pracuje stejně jako anandamid, endokanabinoidný neurotransmiter, který si lidské tělo vyrábí samo. Stejně jako on, i THC se
váže na mozkový receptor CB1 endokanabinoidní receptorové soustavy. Avšak při tak nízkém obsahu THC, který je zákony povolen, je pravděpodobnost nějakých psychoaktivních účinků po požití legálního výtěžku z rostliny prakticky nulová.”

Na závěr tedy stručné shrnutí:

Proč, když mají dnes spotřebitelé takovou širokou škálu možností užívání CBD, proč by měli nebo by bylo pro některé výhodné, sáhnout právě po izolovaném CBD?

Po všem, co jsme si k CBD izolátu a procesu jeho výroby napsali, je odpověď jednoduchá. A čistá. Jak samotný CBD izolát. Právě pro jeho čistotu beze stopy THC nebo jiných kanabinoidů, izolát CBD Vám svou sílu poskytne ve své nejčistší, nejkoncentrovanější a zároveň maximálně bezpečné formě kanabidiolu. A to je jedna z jeho obrovských předností.