Porovnání CBD izolátu a Full Spectrum CBD

V našem předchozím článku jsme si vysvětlili, že tou nejzákladnější formou CBD je izolát. Neobsahuje nic jiného, ​​žádné další kanabinoidy, terpeny, či flavonoidy, jen čisté izolované CBD.

I když se to na první pohled může považovat za elementárně snadné, ve skutečnosti je mnohem obtížnější izolovat izolát z konopí, jak vyrobit full spektrum produkt. Když konopí podstoupí proces extrakce, aby se odstranily jednotlivé složky kanabinoidů, extrahují se vlastně všechny sloučeniny rostliny. Jelikož všechny kanabinoidy a terpeny pocházejí z rostliny, znamená to, že je třeba podniknout mnoho kroků pro izolaci a uvolnění CBD z jejích sloučenin. To dělá izolaci CBD značně těžkou a také z toho důvodu mohou být někdy CBD izoláty dražší než produkty z řady full spektrum. Podléhají totiž většímu a komplikovanějšímu zpracování a vyžadují více rostlinné hmoty, aby se získaly vysoké koncentrace izolovaného kanabidiolu.

Co je to Full-Spectrum CBD?

Na rozdíl od CBD izolátů produkty s úplným, full spektrem CBD obsahují celou škálu kanabinoidů, i se všemi sloučeninami a terpeny v rostlině obsaženými. Tím pádem obsahují THC v malém množství (obvykle 0,05% až 0,2% THC). A to může být pro některé uživatele problém. Ať už je důvodem fakt, že žijí v zemi, v níž je tento druh produktu nezákonný nebo se samotní uživatelé rozhodnou, že THC konzumovat nechtějí, může být právě toto rozhodujícím faktorem při výběru vhodného produktu. I zde je však zapotřebí vysvětlit, že s ohledem na přísné právní předpisy většiny zemí, v nichž jsou produkty tohoto druhu legální, musí být všechny výrobky CBD extrahované za podmínek dodržení přísných pravidel výroby z konopí a ne z marihuany. A konopí obsahuje méně než 0,3% THC, což znamená, že extrakt bude obsahovat pouze zanedbatelné množství THC. Vaše obavy bychom tak mohli tímto pádem eliminovat na minimum, každopádně právo volby toho pravého produktu je na Vás.

Jaké jsou výhody full spektra produktů?

Jak se vývoj v této oblasti postupně rozšiřoval a této problematice se věnoval dostatek času a relevantních zkoumání, postupně se zjistilo, že produkty s full spektrum CBD mají obrovský význam a potenciál jako účinný výživový doplněk právě pro svůj tzv. “doprovodný efekt”.

Efekt doprovodu, neboli tzv. synergický účinek

Tento jev se týká způsobu, jakým kanabinoidy spolupracují, aby se staly efektivnějšími. Při kombinaci CBD s ostatními kanabinoidmi (včetně terpenů) dochází k tzv. synergickému působení (anglicky známému jako “entourage effect”). To ve výsledku znamená, že díky vztahu mezi kanabinoidy a terpeny dochází k vzájemnému zlepšování účinků jednotlivých složek konopí.

Obecně tak platí, že ti uživatelé, kteří dávají přednost úplnému spektru CBD dělají tak proto, aby zlepšily celkově své blaho a nabudili svůj organismus k lepšímu psychickému a fyzickému zdraví. To však samozřejmě neznamená, že by izoláty CBD měly být zbytečné.

Účinnost celého spektrálního roztoku – full spektrum CBD, se postupně do organismu saturuje a komplexněji tak účinkuje na celý organismus.

Mnozí uživatelé CBD izolátů věří, že konzumací jen CBD izolátu bez terpenů a bez zdravých mastných kyselin nebo jiných složek rostliny, dostávají silnější nebo účinnější dávku CBD. Tato teorie je pravdivá v případě vapingu, kdy se čisté CBD dostává rychle do krevního řečiště vdechováním. Vaping CBD se považuje za nejúčinnější a nejrychlejší metodu vstřebání CBD. Nedostatek doprovodného efektu však znamená, že přínos úlevy je krátkodobější. Ale zas na druhou stranu izolát CBD nabízí uživatelům něco, co full spektrum CBD nedokáže a o tom jsme již psali.

Na závěr tak můžeme konstatovat, že každý z nich má svůj význam, svého konečného spokojeného uživatele a žádný typ CBD není lepší, než kterýkoliv jiný. Je pouze potřeba znát své potřeby a důvody k užívání, nebo případné zdravotní problémy a podle toho zvolit variantu správnou právě pro Vás. Ve zkratce snad jen tolik:

Izolát CBD je vhodný zejména pro uživatele, kteří:

  • jsou citliví na THC a jiné kanabinoidy,
  • žijí v zemích s přísnými právními předpisy v oblasti THC,
  • se z pracovních důvodů pravidelně podrobují zkouškám na požívání omamných látek.

Celospektrálne CBD je vhodné pro uživatele, kteří:

  • hledají způsoby konkrétnějšího, silnějšího efektu s ohledem na řešení svých potřeb,
  • žijí v zemích, kde je konopí zcela legální a nemusí se tak obávat právních důsledků z jeho užívání,
  • mají zájem vytěžit z užívání CBD maximum v plné míře a síle přírody.